Soms kan het verstandig zijn om een verzekering af te sluiten. Maar soms is een verzekering ook verplicht. Verplichte verzekeringen voor bedrijven zijn natuurlijk de WA-verzekering voor bedrijfsauto’s. Plus er zijn een aantal verplichte werknemersverzekeringen, zoals bijdragen voor de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheid.

Een derde variant is de verplichting (vanuit de brancheorganisatie, wetgever of opdrachtgever) tot het nemen van een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat schades waarvoor u aansprakelijk bent vergoed kunnen worden, ook als u dit niet zelf zou kunnen betalen.