De dienstverlening aan particulieren wordt zoveel mogelijk vanuit ons kantoor in Rotterdam Noord aangeboden, hoewel er in speciale gevallen ook een huisbezoek gepland kan worden. Onze voorkeur gaat ernaar uit om samen aan uw belastingzaken te werken, zodat u mee kunt kijken en direct uw vragen kunt stellen. Indien dit niet mogelijk is, verzorgen wij uw aangiften ook wel op afstand. In dat geval kan de belastingconsulent door u worden gemachtigd en worden de gegevens digitaal aangeleverd. Voordat de aangifte verstuurd wordt, krijt u de voorlopige versie te zien en ondertekent u – indien akkoord – een verklaring. Daarna wordt de aangifte door ons verzonden.

Ouderen die slecht ter been zijn worden op verzoek thuis bezocht voor de belastingaangifte. Er is veel aandacht voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld giften en ziektekosten en er is ruimte voor uitleg en het stellen van vragen. Na afloop krijgt de oudere de factuur en een kopie van de aangifte thuisgestuurd.

Leden van de Rotterdamse Ouderen Bond kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief.